Πλήρες διαγνωστικό πρόγραμμα Personal e-Test FU. ID

Eίναι εξελιγμένο προσωπικό Τριχοδιάγραμμα, το οποίο δίνει ακριβείς πληροφορίες για την τωρινή και μελλοντική κατάσταση της Υγείας των μαλλιών, πυκνότητα, τις ελλείψεις συστατικών.

Περισσότερα ...