Ανδρική Τριχόπτωση (παροδική τριχόπτωση & μόνιμη τριχόπτωση)

Ανδρογενετικού τύπου Αλωπεκία

hair-folliculles-in-blandle

Η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία εμφανίζεται σε ηλικίες από 16-45 και αφορά τη τμηματική προσβολή κάποιων περιοχών του τριχωτού της κεφαλής, ενώ κάποιες άλλες παραμένουν ακέραιες.· Οι θύλακες οι οποίοι τυπικά προσβάλλονται από την ανδρογενετική αλωπεκία είναι αυτοί της μετωποκροταφικής περιοχής και της κορυφής του κρανίου. Η ανδρογενετική αλωπεκία οφείλεται στην ύπαρξη κυκλοφορούντων ανδρογόνων, γι’ αυτό συναντάται περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.

Κύκλος της τρίχας

Η παραγωγή της τρίχας δεν είναι συνεχής αλλά κυκλική. Δηλαδή τα μαλλιά δεν μεγαλώνουν, τα κόβουμε κ.ο.κ. Τη φάση ανάπτυξης (αναγενής φάση) διαδέχεται μέσω ενός μεταβατικού σταδίου (καταγενής φάση), η φάση ηρεμίας και πτώσης της τρίχας (τελογενής φάση) και ο κύκλος συνεχίζεται με την ανάπτυξη νέας τρίχας.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, κατά μέσο, όρο περίπου 100 τρίχες κάθε μέρα απορρίπτονται φυσιολογικά από ένα ανθρώπινο κεφάλι στα πλαίσια της ανανέωσης του τριχωτού της κεφαλής.

Αν από τις 100 περίπου τρίχες που πέφτουν αναγεννιόνται περίπου οι 85-90 τότε μπορούμε να μιλάμε για φυσιολογική τριχόπτωση δηλαδή τριχόπτωση η οποία δεν θα επιφέρει και τη σημαντική μείωση του αριθμού των τριχών με αποτέλεσμα την αραίωση.

hair-grouth

 

Για πραγματική τριχόπτωση δηλαδή για τριχόπτωση η οποία αν συνεχιστεί πιθανόν να προκαλέσει και σταδιακή αραίωση του τριχωτού της κεφαλής, μπορούμε να μιλήσουμε όταν ο κύκλος ζωής της τρίχας διαταραχθεί, δηλαδή όταν για κάθε 100 περίπου τρίχες που πέφτουν βγαίνουν λιγότερες από τις 85-90 που αναφέραμε πριν.

Η πιο κοινή εκδήλωση τριχόπτωσης, η οποία σταδιακά επιφέρει αραίωση του τριχωτού της κεφαλής, είναι η ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.